Yangın Yönetmeliği (2015 Yılı Değişiklikleriyle)

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
Yangın Yönetmeliği'nin 2009 ve 2015 yılı değişikliklerinin işlenmiş hali.

Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

İlgili yönetmeliği görüntülemek ve indirmek için tıklayın.