TS EN 1991 1-4 (Eurocode 1-4)

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
Bu standard her bir yük tesir alanı dikkate alınarak, binaların ve inşaat mühendisliği işlerinin yapısal tasarımında doğal rüzgâr etkilerinin tayini için kılavuz bilgileri kapsar. Yükün tesir ettiği alanlar, yapının tümü veya bir kısmı veya bileşenler, kaplamalar ve bunları sabitleme elemanları, güvenlik ve ses bariyerleri gibi yapıya monte edilmiş elemanlardır.

İçindekiler:
Kısım 1 - Genel..............................................................................................................................................1
1.1 Kapsam ................................................................................................................................................1
1.2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar ...........................................................................................2
1.3 Kabuller ................................................................................................................................................2
1.4 Prensipler ile uygulama kuralları arasındaki farklar .............................................................................2
1.5 Deney ve ölçme destekli tasarım .........................................................................................................2
1.6 Tarifler ..................................................................................................................................................2
1.7 Semboller .............................................................................................................................................3
Kısım 2 - Tasarım durumları ........................................................................................................................7
Kısım 3 - Rüzgâr etkilerinin modellenmesi ................................................................................................8
3.1 Durum...................................................................................................................................................8
3.2 Rüzgâr etkilerinin temsili ......................................................................................................................8
3.3 Rüzgâr etkilerinin sınıflandırılması .......................................................................................................8
3.4 Karakteristik değerler ...........................................................................................................................8
3.5 Modeller................................................................................................................................................8
Kısım 4 - Rüzgâr hızı ve hız kaynaklı rüzgâr basıncı.................................................................................9
4.1 Hesaplama esasları..............................................................................................................................9
4.2 Esas değerler .......................................................................................................................................9
4.3 Ortalama rüzgâr hızı...........................................................................................................................10
4.4 Rüzgâr türbülansı ...............................................................................................................................12
4.5 Tepe hız kaynaklı rüzgâr basıncı .......................................................................................................12
Kısım 5 - Rüzgâr etkileri............................................................................................................................14
5.1 Genel..................................................................................................................................................14
5.2 Yüzeylerdeki rüzgâr basıncı ...............................................................................................................14
5.3 Rüzgâr kuvvetleri................................................................................................................................15
Kısım 6 - Yapısal katsayı cscd ....................................................................................................................17
6.1 Genel..................................................................................................................................................17
6.2 cscd’nin belirlenmesi............................................................................................................................17
6.3 Detaylı işlem.......................................................................................................................................17
Kısım 7 - Basınç ve kuvvet katsayıları......................................................................................................20
7.1 Genel..................................................................................................................................................20
7.2 Binalar için basınç katsayıları.............................................................................................................21
7.3 Sundurma çatılar ................................................................................................................................40
7.4 Bağlantısız (müstakil) duvarlar, parapetler, çitler ve direkli işaret levhaları .......................................46
7.5 Sürtünme katsayıları ..........................................................................................................................49
7.6 Dikdörtgen kesitli yapı elemanları ......................................................................................................50
7.7 Keskin kenarlı kesitleri olan yapı elemanları ......................................................................................52
7.8 Düzgün çokgen kesitli yapı elemanları...............................................................................................52
7.9 Dairesel kesitli silindirler .....................................................................................................................54
7.10 Küreler...............................................................................................................................................58
7.11 Kafes yapılar ve iş iskeleleri..............................................................................................................59
7.12 Bayraklar ...........................................................................................................................................61
7.13 Etkili narinlik λ ve uç tesir katsayısı ψλ..............................................................................................62
Kısım 8 - Köprüler üzerindeki rüzgâr etkileri ...........................................................................................65
8.1 Genel..................................................................................................................................................65
8.2 Tepki hesaplama işleminin seçimi......................................................................................................68
8.3 Kuvvet katsayıları ...............................................................................................................................68
8.4 Köprü ayakları ....................................................................................................................................73
Ek A (Bilgi için) - Arazi tesirleri .................................................................................................................74
Ek B (Bilgi için) - Yapısal katsayı cscd’nin belirlenmesi için İşlem 1 .....................................................83
Ek C (Bilgi için) - Yapısal katsayı cscd’nin belirlenmesi için Işlem 2 .....................................................89
Ek D (Bilgi için) - Değişik tipteki yapılar için cscd katsayıları .................................................................91
Ek E (Bilgi için) - Girdap saçılması ve aeroelastik kararsızlık...............................................................94
Ek F (Bilgi için) - Yapının dinamik karakterleri ..................................................................................... 114
Kaynaklar.................................................................................................................................................. 122
Görüntülemek ve indirmek için: http://www.slideshare.net/imyusyil/ts-en-1991-14-eurocode-14