TS EN 1991 1-3 (Eurocode 1-3)

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
EN 1991-1-3, binaların yapısal tasarımı ve inşaat mühendisliği uygulamalarında dikkate alınacak kar
yükünün belirlenmesi için kılavuz bilgi verir.

İçindekiler:
1 Genel.......................................................................................................................................................1
1.1 Kapsam ................................................................................................................................................1
1.2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar ...........................................................................................1
1.3 Kabuller ................................................................................................................................................2
1.4 Prensipler ile uygulama kuralları arasındaki fark .................................................................................2
1.5 Deney destekli tasarım.........................................................................................................................2
1.6 Terimler ve tarifleri................................................................................................................................2
1.7 Semboller .............................................................................................................................................3
2 Yüklerin sınıflandırılması......................................................................................................................4
3 Tasarım durumları .................................................................................................................................4
3.1 Genel....................................................................................................................................................4
3.2 Normal şartlar .......................................................................................................................................4
3.3 İstisnaî şartlar .......................................................................................................................................4
4 Zemin kar yükü ......................................................................................................................................5
4.1 Karakteristik değerler ...........................................................................................................................5
4.2 Diğer temsili değerler ...........................................................................................................................6
4.3 İstisnaî zemin kar yükü değerlerinin işleme tabi tutulması...................................................................6
5 Çatı kar yükü..........................................................................................................................................6
5.1 Yük özellikleri........................................................................................................................................6
5.2 Yük düzenlemeleri................................................................................................................................7
5.3 Çatı şekil katsayıları .............................................................................................................................8
6 Kısmi tesirler........................................................................................................................................13
6.1 Genel..................................................................................................................................................13
6.2 Çıkıntılar ve engeller üzerindeki kar birikmeleri .................................................................................14
6.3 Çatı kenarı kar sarkıntısı ....................................................................................................................14
6.4 Kar koruyucular ve diğer engeller üzerindeki kar yükleri ...................................................................15
Ek A - Farklı yerler için kullanılacak tasarım durumları ve yük düzenlemeleri ....................................16
Ek B - İstisnaî kar birikmeleri için kar yükü şekil katsayıları .................................................................18
Ek C (Bilgi için) - Avrupa Zemin Kar Yükü Haritaları ..............................................................................23
Ek D (Bilgi için) - Dönüş periyoduna göre zemin kar yükünün düzeltilmesi........................................38
Ek E (Bilgi için) - Karın gevşek yığın birim hacim ağırlığı ......................................................................39
Ek MA ..........................................................................................................................................................40
Kaynaklar.....................................................................................................................................................47
Görüntülemek ve indirmek için: http://www.slideshare.net/imyusyil/ts-ee-1991-13-eurocode-13