Teras Çatılarda Yalıtım - MEGEP

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
Üzerinde gezilebilen ve üzerinde gezilemeyen teras çatılarda ısı, su ve nem yalıtımı yapılmasına yönelik bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme materyalidir.

İçindekiler:

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3
1. ÜZERİNDE GEZİLEBİLEN TERAS ÇATIDA SU, ISI VE NEM YALITIMI ................. 3
1.1. Üzerinde Gezilebilen Teras Çatılarda Kullanılan Yalıtım Malzemeleri ....................... 3
1.2. Üzerinde Gezilebilen Teras Çatılarda Yalıtım Uygulama Kuralları ............................. 5
1.2.1. Üzerinde Gezilen Teras Çatılarda Isı Yalıtımı Yapma Kuralları ........................... 5
1.2.2. Üzerinde Gezilen Teras Çatılarda Su ve Nem Yalıtımı Yapma Kuralları ............. 7
1.3. Üzerinde Gezilebilen Teras Çatılarda Yalıtım Uygulaması ........................................ 10
1.3.1. Isı Yalıtımı Uygulaması ....................................................................................... 10
1.3.2. Sürülebilen Yalıtım Malzemeleriyle Su ve Nem Yalıtımı Uygulaması .............. 12
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 14
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 16
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 17
2. ÜZERİNDE GEZİLEMEYEN TERAS ÇATIDA SU, ISI VE NEM YALITIMI ............. 17
2.1. Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Kullanılan Yalıtım Malzemeleri .................. 17
2.2. Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Yalıtım Uygulama Kuralları ........................ 20
2.3. Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Yalıtım Uygulaması ..................................... 20
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 23
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 25
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 26
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 28
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 29
Bağlantı: http://www.slideshare.net/imyusyil/teras-atlarda-yaltm