Ortak Girişim (Joint Venture) Nedir?

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
Ortak Girişim (Joint Venture), çok genel bir tanımlamayla, iktisadi bir amaca ulaşmak için birden fazla kimsenin güçlerini birleştirmeleri olarak tanımlanabilir. Öte yandan bir sözleşme düşünüldüğünde ise Ortak Girişim, bir projenin üstlenilmesi için bir araya gelen iki veya daha fazla iş gruplarının aralarında yaptıkları bir ticaret sözleşmesidir.

Aşağıdaki doküman aracılığıyla ortak girişim ile konsorsiyumun farkları, ortak girişimlerin hukuki yapısı ve nitelikleri, ortakların sorumlulukları, sermaye ve mülkiyet ilişkileri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bağlantı: http://www.slideshare.net/imyusyil/ortak-giriim-joint-venture