Ön Tasarım Safhası İçin Yaklaşık Zemin Emniyet Gerilmeleri

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
A) DOLMA ZEMİNLER: (Suni olarak sıkıştırılmamış zeminler)
Temel tabakalarının özellik ve kalınlığına, sıkılık ve intizamına göre
1. Tabii dolgu zeminler: 0.1 -0.6kg/cm2
2. Sıkıştırılmış stabilize dolgu zeminler: 0.7 -1.0 kg/cm2
3. Vibrasyonlu silindirle sıkıştırılmış dolgu zeminler: 1.0-1.5 kg/cm2

B) TABİİ ZEMİNLER: (Hiç dokunulmadıkları ve bozulmadıkları bilinen zeminler)

1. ÇAMUR ZEMİNLER:
Turba, bataklık, organik zeminler: 0 kg/cm2

2. KOHEZYONSUZ ZEMİNLER: (Kum, çakıl)
“Ayrık taneli yeterli sıkılıkta” zemin.
a) Tane çapı 1 mm den küçük ince kum: 2 kg/cm2
b) Tane çapı 1 mm den küçük orta kum: 2 kg/cm2
c) Tane çapı (1-3) mm olan kaba kum: 3 kg/cm2

3. KOHEZYONLU ZEMİNLER: (Balçık, kil. marn)
a) Cıvık: “Avuçta sıkılınca parmaklar arasından dışarı kaçar”: 0 kg/cm2
b) Yumuşak Hamur: “Kolayca yoğrulabilen kıvamda”: 0.4 kg/cm2
c) Katı Hamur: Zor yoğrulabilen kıvamda, elde kopmadan kırılmadan
3 mm çapa kadar yuvarlanıp inceltilebilen kıvamda: 0.8 kg/cm2
d) Yarı Sert: “Yoğrulunca çatlar, parçalanır, çok az nemli zeminler”
• Yumuşak kil ve gevşek kum zeminler: 1.0-1.5 kg/cm2
• Sıkı kil ve sıkı kumlu zeminler: 1.5 - 2.0 kg/cm2
• Sıkışmış kaba kum ve çakıl zeminler: 2.0 - 2.5 kg/cm2
e) Sert Zeminler “Kuru zeminler”
• Tortul taşlar: 2.5 - 3.5 kg/cm2

4. KAYA ZEMİNLER: ”Hava tesiriyle bozulmamış, az çatlaklı. Sağlam, tabaka durumu elverişli zeminler”
• Sert Kayalar: 3.5 - 5.0 kg/cm2
a) Kapalı Tabakalar Halinde Oluşmuş Kaya Zemin
(Kalker, kumtaşı, mermer, şist, arduvaz v.s)
1. Az dayanıklı kapalı tabaklar halinde oluşan: 10 kg/cm2
2. Sağlam (Basınç mukavemeti 50 kg/cm2 den büyük) kapalı tabakalar halinde oluşan: 15 kg/cm2
b) Masif Kütleler veya Sütunlar Halinde Oluşmuş Kaya Zemin (Granit, Siyanit, bazalt v.s.): 30 kg/cm2