MS Project Terimlerinin Türkçe Karşılıkları

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
MS Project kullanırken sıkça karşılaşabileceğiniz, çeşitli temel terimlerin Türkçe karşılıklarının yer aldığı tabloyu aşağıda görebilirsiniz. Normalde MS Project’in Türkçe dil desteği mevcut. Fakat elinizdeki kaynak ile kullandığınız programın dilleri farklı ise ve programın dilini değiştirmek işinize gelmiyor ise işinize yarayabilir.

Terim / Açıklaması
% complete:
Tamamlanma yüzdesi
% work complete: Çalışma tamamlanma yüzdesi
Active: Aktif
Actual cost: Fiili maliyet
Actual duration: Fiili süre
Actual finish: Fiili bitiş
Actual start: Fiili başlangıç
Actual work: Fiili çalışma
ACWP: Gerçekleşen çalışmanın fiili maliyeti
Advanced: Gelişmiş
Assign resource: Kaynak atama
Auto Schedule: Otomatik zamanlama
Baseline: Temel plan
Baseline budget cost: Temel plan bütçe maliyeti
Baseline budget work: Temel plan bütçe çalışması
Baseline cost: Temel maliyet
Baseline duration: Temel süre
Baseline finish: Temel bitiş
Baseline start: Temel başlangıç
Baseline work: Temel çalışma
BCWP: Gerçekleşen çalışmanın bütçelenen maliyeti
BCWS: Zamanlanan çalışmanın bütçelenen maliyeti
Budget: Bütçe
Calendar: Takvim
Cash flow: Nakit akışı
Change working time: Çalışma zamanını değiştir
Compare projects: Projeleri karşılaştır
Completed tasks: Tamamlanan görevler
Constraint date: Kısıtlama tarihi
Constraint type: Kısıtlama tipi
Cost rate table: Maliyet oran tablosu
Cost variance: Maliyet farkı
Costs: Maliyetler
CPI: Maliyet performans endeksi
Critical tasks: Kritik görevler
Current: Geçerli etkinlikler
Current date: Günün tarihi
Custom fields: Özel alanlar
Customize ribbon: Şeridi özelleştir
CV: Maliyet farkı
CV%: Maliyet farkı yüzdesi
Deadline: Son tarih
Details: Detaylar
Duration: Süre
Duration variance: Süre farkı
Early finish: Erken bitirme
Early start: Erken başlama
Earned value: Kazanılan değer
Effort driven: Efor kullanımı
Entry: Girdi
Estimated: Tahmini
Exceptions: İstisnalar
External task: Dış görev
File: Dosya
Fitler: Filtre
Finish: Bitiş
Format: Biçim
Formula: Formül
Free slack: Serbest bolluk
Gantt chart: Gantt grafiği
Graphical indicators: Grafik göstergeleri
Group by: Grup
Highlight: Vurgula
Indicator: Gösterge
Import Outlook tasks: Outlook görev listesi ekle
Inactivate: Devre dışı bırak
Indent task: Çıkıntılı görev
Interm plan: Geçici plan
Lag: Gecikme
Late tasks: Geç görevler
Lead: Öteleme
Level resource: Kaynak seviyelendirme
Leveling Gantt: Seviyeli Gantt grafiği
Leveling options: Seviyelendirme seçenekleri
Link tasks: Görevleri bağla
Manually Schedule: Elle zamanlama
Milestone: Kilometre taşı
More views: Diğer görünümler
Move Project: Projeyi taşı
Multiple baseline Gantt: Çoklu Gantt
Network diagram: Ağ diyagramı
Notes: Notlar
Options: Seçenekler
Organizer: Ajanda
Outdent task: Girintili görev
Outline: Anahat
Overallocated resources: Fazla yüklenmiş kaynaklar
Overbudget resources: Bütçeyi aşan kaynaklar
Overbudget tasks: Bütçeyi aşan görevler
Overview: Genel bakış
Predecessors: Öncüller
Priority: Öncelik
Project summary: Proje özeti
Recurring task: Yinelenen görev
Reports: Raporlar
Reschedule: Yeniden zamanlama
Resource: Kaynak
Resource form: Kaynak formu
Resource graph: Kaynak grafiği
Resource pool: Kaynak havuzu
Resource sheet: Kaynak sayfası
Resource usage: Kaynak kullanımı
Schedule: Zamanlama
Share resource: Kaynak paylaşımı
Should have started tasks: Başlaması gereken görevler
Slack: Bolluk
SPI: Zamanlama performans endeksi
Successors: Ardıllar
Split task: Görevi böl
Subproject: Alt proje
Summary tasks: Özet görevler
Tables: Tablolar
Task: Görev
Task form: Görev formu
Task in progress: İlerleyen görevler
Task mode: Görev modu
Task sheet: Görev sayfası
Task usage: Görev kullanımı
Task starting soon: Yakında başlayacak görevler
Team planner: Ekip planlayıcısı
Timeline: Zaman şeridi
Timescale: Zaman ölçeği
To-do list: Yapılacaklar listesi
Top-level tasks: Üst düzey görevler
Total slack: Toplam bolluk
Tracking Gantt: İzleme Gantt grafiği
Unlink tasks: Görevleri çöz
Unstarted tasks: Başlamamış görevler
Update Project: Projeyi güncelle
Variance: Fark
View: Görünüm
Visual reports: Görsel raporlar
WBS: Çalışma çözümleme yapısı
Who does what: Kim ne yapıyor
Who does what when: Kim neyi ne zaman yapıyor
Work weeks: Çalışma haftası
Working days: Çalışma günleri
 

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#3
Aslında her bir terimin tam olarak ne olduğunu birkaç kelime ile açıklamak lazım gerçek manada anlaşılması için.

Bana da mesleki programları İngilizce kullanmak daha anlaşılır geliyor.