İskeleler - MEGEP

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
Bu modül; İskele kurma ve iskele sökme konularının işlendiği öğrenme materyalidir.

İçindekiler:

AÇIKLAMALAR ........................................................................................................ii
GİRİŞ ........................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1....................................................................................... 3
1. İSKELE KURMA.................................................................................................... 3
1.1. İskele ................................................................................................................. 3
1.1.1. Tanımı ........................................................................................................ 3
1.1.2. Çeşitleri ...................................................................................................... 3
1.2. İskele Kurmanın Kuralları............................................................................... 11
1.3. İskelenin Kurulması ........................................................................................ 12
1.3.1. Ahşap İskelenin Kurulması ...................................................................... 12
1.3.2. Metal İskelenin Kurulması ....................................................................... 22
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ .............................................................................. 34
ÖLÇME DEĞERLENDİRME............................................................................... 36
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2..................................................................................... 37
2. İSKELE SÖKME................................................................................................... 37
2.1. Tanımı ............................................................................................................. 37
2.2. İskele Sökme Kuralları.................................................................................... 37
2.3. İskele Sökülmesi ............................................................................................. 38
2.3.1. Ahşap İskelenin Sökülmesi ...................................................................... 38
2.3.2. Metal İskelenin Sökülmesi ....................................................................... 44
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ .............................................................................. 50
ÖLÇME DEĞERLENDİRME............................................................................... 52
MODÜL DEĞERLENDİRME.................................................................................. 53
CEVAP ANAHTARLARI......................................................................................... 56
KAYNAKLAR........................................................................................................... 57
Bağlantı: http://www.slideshare.net/imyusyil/skeleler