İnşaat İşlerinde Akla İlk Gelen Yasal Düzenlemeler

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
İnşaat işleri için akla ilk gelen yasal düzenlemeler olarak aşağıdakiler sıralanabilir. Temel olarak karşılaşabileceğiniz sorunlarda mevzuat taraması yapma ihtiyacı duyarsanız, en azından bunları ana hatlarıyla bilmeniz faydanıza olacaktır.

 • 3194 Sayılı İmar Kanunu
 • 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Bu Kanun Kapsamında Yapılan Yasal Düzenlemeler
 • 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve İlgili Tip Sözleşmeler
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 • 818 Sayılı Borçlar Kanunu (İnşaat sözleşmelerinin temel dayanağıdır!)
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
 • 2644 Sayılı Tapu Kanunu
 • 3621 Sayılı Kıyı Kanunu
 • 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
 • 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
 • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 • Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü
 • Belediyeler İmar Yönetmeliği
 • Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
 • Sığınak Yönetmeliği
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Asansör Yönetmeliği
 • Otopark Yönetmeliği
 • İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği
 • Kapıcı Dairesi Yönetmeliği
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 • İlgili Tüm Standartlar

Kaynak: http://www.yyildiz.com/2012/12/insaat-islerinde-akla-ilk-gelen-yasal-duzenlemeler/