Giydirme Cephe İmalat Kontrolü - MEGEP

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
Bu modül, giydirme cephe imalatları yaptırabilmesi yeterliğini kazandırmak için hazırlanan bir öğrenme materyalidir.

İçindekiler:

AÇIKLAMALAR ........................................................................................................ii
GİRİŞ ...........................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ........................................................................................3
1. GİYDİRME CEPHE İSKELETİ ..............................................................................3
1.1. Giydirme Cephe ................................................................................................5
1.1.1. Giydirme Cephe Tercih Etme Nedenleri ....................................................6
1.1.2. Giydirme Cephe Avantajları ......................................................................6
1.1.3. Giydirme Cephe Çeşitleri ...........................................................................7
1.1.4. Giydirme Cephe Sistemleri ........................................................................8
1.2. İskele Kurma ...................................................................................................21
1.3. Montaj .............................................................................................................22
1.3.1. Bağlantı Aparatları ...................................................................................22
1.3.2. Ankrajların Montajı ..................................................................................23
1.3.3. Cephe Profilleri ........................................................................................26
1.3.4. Sızdırma Önleyici Aparat .........................................................................31
UYGULAMA FAALİYETİ ...................................................................................36
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .........................................................................38
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 .......................................................................................40
2. GİYDİRME CEPHE KAPLAMALARI ................................................................40
2.1. Kaplama Bağlantı Kontrol ..............................................................................40
2.2. Kaplama Montajları .........................................................................................40
2.2.1. Cam ve Kompozit Panelli Giydirme Cephede Kaplama Montajı ............40
2.2.2. Giydirme Cephe Uygunluk Testleri .........................................................47
UYGULAMA FAALİYETİ ...................................................................................48
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .........................................................................49
MODÜL DEĞERLENDİRME ..................................................................................50
CEVAP ANAHTARLARI .........................................................................................51
KAYNAKÇA .............................................................................................................52
Bağlantı: http://www.slideshare.net/imyusyil/giydirme-cephe-malat-kontrol