Çelik Yapı Kontrolü - MEGEP

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
Bu modül, iskele kurma-sökme, çelik yapılarda kolon-kiriş montajı yapabilme, kafes kirişli çatı montajı yapabilme araç gereçleri hazırlama yeterliliğini kazandırmak için hazırlanan bir öğrenme materyalidir.

İçindekiler:

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3
1. KOLON VE KİRİŞ MONTAJI ............................................................................................ 3
1.1. İskeleler ......................................................................................................................... 3
1.1.1. Tanımı .................................................................................................................... 3
1.1.2. Çeşitleri .................................................................................................................. 3
1.1.3. Dikkat Edilecek Hususlar ...................................................................................... 7
1.1.4. İskele Kurma .......................................................................................................... 8
1.2. Kolon Montajı ............................................................................................................. 21
1.2.1. Montaj Metodu .................................................................................................... 21
1.2.2. Montaj Öncesi Hazırlık ........................................................................................ 23
1.2.3. Şantiyede Yapılan İmalatlar ................................................................................ 25
1.2.4. Kolonların ve Kirişlerin Eklenmesi ..................................................................... 27
1.2.5. Kolon Montajının Yapılması ............................................................................... 29
1.3. Kiriş Montajı ............................................................................................................... 33
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 38
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 40
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 42
2. KAFES KİRİŞLİ ÇATI VE ELEMANLARI MONTAJI .................................................. 42
2.1. Çatı Elemanları Montajı .............................................................................................. 42
2.1.1. Kafes Kiriş Montajı ............................................................................................. 44
2.1.2. Aşıklar ve Merteklerin Montajı ........................................................................... 45
2.1.3. Rüzgâr Bağlantıları Montajı ................................................................................ 48
2.2. Cephe Elemanları Montajı .......................................................................................... 52
2.3. Yüzey Hazırlama (Kumlama) ..................................................................................... 54
2.4. Boyama ....................................................................................................................... 54
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 56
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 57
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 59
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 60
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 61
Bağlantı: http://www.slideshare.net/imyusyil/elik-yap-imalat