Çelik Yapı İmalat Kontrolü - MEGEP

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
Bu modül, çelik yapı imalat kontrollerini ve detay birleşim noktaları, genel imalat kontrollerini yönetmelik ve standartlara uygun yapabilme yeterliliğini kazandırmak için hazırlanan bir öğrenme materyalidir.

İçindekiler:

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 2
1. DETAY BİRLEŞİM NOKTALARI KONTROL ................................................................ 2
1.1. Muayene Çeşitleri ......................................................................................................... 2
1.2. İmalat Kontrolünde Genel Kurallar .............................................................................. 3
1.3. Sertifikalar ..................................................................................................................... 4
1.4. Fabrika Aşaması ............................................................................................................ 4
1.5. Detay Noktaları Kontrolü .............................................................................................. 7
1.6. Birleşim Gereçleri Kontrolü ........................................................................................ 11
1.6.1. Kaynak Kontrolü ................................................................................................. 11
1.6.2. Kaynak Hataları ................................................................................................... 13
1.6.3. Bulon Kontrolü .................................................................................................... 15
1.6.4. Birleşim Levhaları Kontrolü ................................................................................ 16
1.6.5. Tolerans Kontrolü ................................................................................................ 17
1.6.6. Boya Kontrolü ..................................................................................................... 17
1.7. Testler ......................................................................................................................... 23
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 30
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 31
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 33
2. GENEL İMALAT KONTROL .......................................................................................... 33
2.1. İmalat Elemanları Kontrolü ........................................................................................ 33
2.2. Bağlantı Bulon Sayısı Kontrolü .................................................................................. 39
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 41
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 42
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 43
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 44
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 45
Bağlantı: http://www.slideshare.net/imyusyil/elik-yap-malat-kontrol