Çelik Parça Boya ve Nakliye - MEGEP

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
Çelik yapı imalat parçasının boyanması ve nakliyesi ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.

İçindekiler:

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 2
1.İMALAT PARÇALARI BOYAMA ..................................................................................... 2
1.1. Çelik Parça Yüzeyleri Temizleme ................................................................................ 2
1.1.1. Tanımı .................................................................................................................... 2
1.1.2. İsveç Standartlarına Karşılık Gelen Yüzey Temizlik Değerleri ............................ 3
1.1.3. Raspa Dereceleri .................................................................................................... 3
1.2. Çelik Parça Boyama ...................................................................................................... 7
1.2.1. Tanımı .................................................................................................................... 7
1.2.2. Boya Çeşitleri ........................................................................................................ 7
1.2.3. Boyama Teknikleri ................................................................................................ 8
1.2.4. Boya Yapımı .......................................................................................................... 9
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 12
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 14
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 15
2. MALZEME NAKLİYESİ .................................................................................................. 15
2.1. İmalat Parça Nakliyesi ................................................................................................ 15
2.1.1. Nakliye Araçları .................................................................................................. 16
2.1.2. Malzeme Yükleme ............................................................................................... 23
2.1.3. Malzeme İndirme ................................................................................................. 24
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 25
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 26
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 28
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 29
Bağlantı: http://www.slideshare.net/imyusyil/elik-para-boya-ve-nakliye