Betonarme Kalıpları - MEGEP

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
Bu modül temel, kolon, perde ve kiriş kalıplarını yapabilme ile ilgili konulardan oluşan öğretim materyalidir.

İçindekiler:

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 .................................................................................................. 3
1. TEMEL KALIBI YAPMA................................................................................................... 3
1.1. Temel ............................................................................................................................ 3
1.1.1. Tanımı.................................................................................................................... 3
1.1.2. Çeşitleri.................................................................................................................. 4
1.2. Temel Kalıbı ............................................................................................................... 10
1.2.1.Tanımı................................................................................................................... 10
1.2.2. Çeşitleri................................................................................................................ 10
1.2.3.Elemanları............................................................................................................. 12
1.3. Temel Kalıbı Yapma Kuralları ................................................................................... 12
1.4. Temel kalıbı yapılması................................................................................................ 12
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ .......................................................................................... 18
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 19
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2................................................................................................. 20
2. KOLON VE PERDE KALIBI YAPMA............................................................................ 20
2.1. Kolon-Perde ................................................................................................................ 20
2.1.1.Tanımı................................................................................................................... 20
2.1.2. Çeşitleri................................................................................................................ 20
2.2. Kolon-Perde Kalıbı ..................................................................................................... 21
2.2.1.Tanımı................................................................................................................... 21
2.2.2.Çeşitleri................................................................................................................. 21
2.2.3. Elemanları............................................................................................................ 23
2.3. Kolon-Perde Kalıbı Yapma Kuralları ......................................................................... 26
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ .......................................................................................... 31
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 32
ÖĞRENME FAALİYETİ - 3................................................................................................. 33
3. KİRİŞ KALIBI YAPMA.................................................................................................... 33
3.1.Kiriş..............................................................................................................................33
3.1.1. Tanımı.................................................................................................................. 33
3.1.2.Çeşitleri................................................................................................................. 34
3.2. Kiriş Kalıbı.................................................................................................................. 37
3.2.1.Tanımı................................................................................................................... 37
3.2.2.Çeşitleri................................................................................................................. 37
3.2.3.Elemanları............................................................................................................. 38
3.3. Kiriş Kalıbı Yapma Kuralları...................................................................................... 40
3.4. Kiriş Kalıbı Yapılması ................................................................................................ 42
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ .......................................................................................... 47
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 48
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 49
CEVAP ANAHTARLARI..................................................................................................... 51
KAYNAKLAR....................................................................................................................... 52
Bağlantı: http://www.slideshare.net/imyusyil/betonarme-kalplar