Beton Dökümü ve Koruma - MEGEP

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
MEGEP kapsamında İnşaat Teknolojisi alanında yayınlanmış eğitim materyali.

İçindekiler:

AÇIKLAMALAR.................................................................................................................................. ii
GİRİŞ ......................................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ...................................................................................................................3
1. BETONU DÖKME VE SIKIŞTIRMA...............................................................................................3
1.1. Beton ...........................................................................................................................................3
1.1.1. Tanımı .................................................................................................................................3
1.1.2. Çeşitleri ...............................................................................................................................4
1.1.3. Özellikleri ............................................................................................................................5
1.1.4. Kullanıldığı Yerler...............................................................................................................5
1.2. Betonu Dökme.............................................................................................................................7
1.3. Betonu Sıkıştırma........................................................................................................................9
1.3.1. Tanımı .................................................................................................................................9
1.3.2. Önemi ..................................................................................................................................9
1.3.3. Teknikleri ............................................................................................................................9
1.4. Betonu Sıkıştırma Araçları........................................................................................................10
1.4.1. Çeşitleri .............................................................................................................................10
1.4.2. Özellikleri ..........................................................................................................................11
1.4.3. Kullanma Şekilleri ve Kullanıldığı Yerler.........................................................................12
1.5. Betonu Sıkıştırma Kuralları.......................................................................................................14
UYGULAMA FAALİYETİ.............................................................................................................20
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...................................................................................................22
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2................................................................................................................24
2. BETONU KALIBA GÖRE DÜZELTME ........................................................................................24
2.1. Betonu Kalıba Göre Düzeltme Araçları ....................................................................................24
2.1.1. Tanımı ...............................................................................................................................24
2.1.2. Çeşitleri ve Özellikleri.......................................................................................................24
2.2. Betonu Kalıba Göre Düzeltme ..................................................................................................26
2.2.1. Tanımı ...............................................................................................................................26
2.2.2. Önemi ................................................................................................................................26
2.2.3. Teknikleri ..........................................................................................................................28
2.3. Betonun Kalıba Göre Düzeltilmesi ...........................................................................................28
UYGULAMA FAALİYETİ.............................................................................................................29
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...................................................................................................31
ÖĞRENME FAALİYETİ- 3.................................................................................................................32
3. BETONU KORUMA........................................................................................................................32
3.1. Koruma......................................................................................................................................32
3.1.1. Tanımı ...............................................................................................................................32
3.1.2. Çeşitleri .............................................................................................................................32
3.1.3. Önemi ................................................................................................................................33
3.2. Betonu Koruma Araçları ...........................................................................................................35
3.2.1. Tanımı ...............................................................................................................................35
3.2.2. Çeşitleri ve Özellikleri.......................................................................................................35
3.3. Betonun Korunması...................................................................................................................36
3.4. Betonu Koruma Kuralları..........................................................................................................38
UYGULAMA FAALİYETİ.............................................................................................................43
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...................................................................................................45
MODÜL DEĞERLENDİRME.............................................................................................................47
CEVAP ANAHTARLARI....................................................................................................................50
KAYNAKLAR .....................................................................................................................................51
Bağlantı: http://www.slideshare.net/imyusyil/beton-dkm-ve-koruma